Automotive Campus Helmond 26 maart 2017

E-parade

Het wereldrecord is nu 746 100% elektrisch aangedreven voertuigen

Actievoorwaarden en spelregels winactie Oxboard.

1. Deze winactie is uitgeschreven door E-parade2017 te Eindhoven.  Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk indien de deelnemers zich heeft ingeschreven voor de E-parade. Deelnemers nemen dan automatisch deel aan de actie. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

3. De looptijd van de actie staat duurt tot 26 maart 2017. Op 27 maart wordt de winnaar bekend gemaakt.

4. Om deel te mogen nemen moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

6. De E-parade kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

9. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door de E-parade voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de E-parade.

11. E-parade handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

14. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met E-parade, Rotary Club Eindhoven Eeckaerde: info@eeckaerde.nl